Kære Trine Agner Nielsen                                                     17/10-2011

I henhold til dit brev  30/6-2011 se : http://chokmah.dk/kvaksalver/2011.06.29.fra.pkn.pdf
Du skriver at patientombudet ikke har mulighed for at undersøge hvordan Søren Flemming Roed , er kommet i besidelse af min Journal fra Kir Gas 2006 , hvorfor har i ikke mulighed for at  udersøge det  ?

Mulighederne er begrænset der er faktisk kun 3 muligheder
1.) Han har fået dem fra jer
2.) Han har fået dem fra Kirgas
3.) Han har fået dem fra Embedeslægen ?

Han har ikke fået dem fra mig og når han ikke har det , jamen så har han fået dem uden mit samtygge

Hvilket er beskrevet som en stafbar handling her :
§152, Den som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, som uberettiget videregivere eller udnytter fortrolige oplysninger. Kan straffes med bøde eller fængsel op til 6 måneder. Der kan gives fængsel op til 2 år, hvis forholdet er begået med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding.

     Jeg for en er da fuld af forståelse for at Patientombude ikke har nogen interesse i at komme til bunds i et strafbart forhold , som de muligvis selv har andel i - på den anden side kunne man mene at ombudet har en interesse i at , melde ud de ikke deltager i strafbare forhold. - jeg vil gerne have en redegørelse på hvorfor ...

    Så er der spørgsmålet om bugespytkritel infektion :
Jeg skrev  29/3-2006 se : http://chokmah.dk/kvaksalver/2006.03.29.sv.t.pkn.pdf
at jeg havde nævnt mine smerter var identiske med bugspytkirtel infektion

Hvad Embedeslægen i sit svar godkender som sandt 19/6 -2006 besktiver  :
se http://chokmah.dk/kvaksalver/2006.06.19.embedeslaegen.pdf
( Rul ned til hændelsesforløb...)

   Til trods for dette så har i alle svar nægtet at omtale disse smerter som andet ind mave smerter - hvad der kan betyde hvad som helst .
 i nægter at på skrift erkende at jeg under samtalen har sagt at jeg havde smerter der svarede til en tidligere bugspytkirtle infektion 1996
  kan jeg få et svar på hvorfor i ikke vil det ?
jeg belv trods alt idlagt i 12 dage efterfølgende - hvorfor al sund fornuft taler for det  er sandt

   Jeg kan da godt forstå at nævnet ønsker at bagatalisere min forklaring under telefon konsultationen , da nævnet er kommet frem til at Søren Flemming Roed ikke har foretaget sig noget kritisabelt.
   Der må man sige hvis nævnet skal ligge navn til at det er i orden at behandle formodet bugespyt kirtel infektion med poste vand. Så mister nævnet sin troværdighed - hvad umuligt kan være i nævnets interesse.

Men derfor vil jeg da gerne have en redegørelse hvorfor ?

Venligst
Bo M Mogensen

                               

                                    TIL FORSIDE                            E-Mail modtaget af patient ombudet  17/10-2011
                               ( Venter på  svar ...)Trine Agner Nielsen