Hej Gitte
 ( Gitte Albrecht Pedersen (KFST)-ansat ved forbrugerombudsmanden)
Prøv lige at se den er korrespondance - længere ned har jeg lagt hele problematikken på en hjemmeside
som du kan se her :  http://chokmah.dk/spam.dk.html , hvor al den fornødne dokumentation mm. er - mht. server angreb
det har jeg som sådan ikke tænkt mig at gøre - men det er en måde at understrege en pointe på - for når borgeren er magtesløs
når loven ikke blive fuldt ..og sagen er som du kan læse i dette svar så tror spammer ikke de gør noget forkert efter , som der ikke kommer
nogen reaktion fra jer ..
         Venligst
                  Bo M Mogensen

                 Svar til Vipocean vdr. spam problematikken

Hej Kenneth (VipOcean spammer) jeg deler mit svar op for overskuelighedens skyld så det du skrev er understreget
og mit svar står under - for overskulighedens skyld.

Du skrev
Hej Bo
Til Deres orientering vil jeg lade Dem vide, at jeg ikke har læst hele Deres
mail, da jeg ikke finder den relevant.
Vores betingelser og forretningsmetoder er ikke i strid med gældende
lovgivning. Bryder De Dem ikke om disse, så har De heldigvis den mulighed,
at De kan holde Dem væk.


Det kommer sådan set ikke sagen ved - jeg skal slet ikke modtage mail fra jer til at begynde med
i driver en forretning har en indtægt og skal kun sende mail til dem der har udtrygt ønske for at modtage dem
finder et sådan ønske ikke sted så er det spam mail og dermed i strid med markedsføringsloven

Du skrev
Jeg kan godt følge Dem i, at det er svært at holde sig fra, når man bliver
kontaktet, men til Deres orientering, så spammer vi ingen, og vores måde at
udsende mails på er ioverensstemmelse med lovgivningen, hvilket jeg formoder
De vel fik slået fast hos forbrugerklagenævnet, da der efterfølgende ikke
kom nogen sag ud af.


I skal slet ikke kontakte nogen der ikke har bedt om det - det er i strid med markedsførings loven
at der ikke er kommet svar fra forbrugerombudsmanden skylde de har forrygendes travlt og der går en evighed fra klage
til svar , hvis der overhovedet kommer et ...

Du skrev
Læser De vores betingelser, så vil De vide, at Deres teori om, at vi høster
mails på ingen måde er korrekt, da heri åbenlyst står, at nyoprettede
udleverer Deres kontaktoplysninger til at invitere Deres venner med.
Mailsene kommer ikke direkte fra os, men fra Deres bekendte, hvilket også
fremgik af mailen, og dermed ikke kan betegnes som spam, og dermed er inden
for lovparagafferne
.


Der er noget du helt har misforstået når i høster en kundes adresse kartotek
og sender mail til alle dem på adressen , så er det stadigt spam - lad mig forklare hvorfor
hvis i som spammer er 1 og vi siger der er en bruger der er 2 - så kan bruger og spammer altså 1 og 2 aldrig indgå en aftale
om at  spammer altså jer kan spam 3 part uden 3 parts samtykke , den eneste måde man kan sende reklamer til nogen er , hvis de har
givet deres tilladelse der til , hvad denne ikke har  og når en sådan tilladelse finder ikke sted og er dermed et brud på markedesførings loven.

Du skrev
Ovennævnte metode benyttes forøvrigt ikke længere, så hvis De har fået mails
fra vores side, skyldes det, at De er tilmeldt vores service. Alle udsendte
mails fra vores side er til personer, som har oplyst mailadressen direkte
til os. Tillad mig at spørge, hvilke slags mail De har fået tilsendt? Jeg
formoder, at det er tilbud om, at De kan modtage en velkomstgave og første
måneds medlemskab for 5,50 DKK? Hvis dette er korrekt, så er Deres kritik
skudt helt ved siden af, da disse mails ikke bliver sendt af os. Vi benytter
os af nogle annoncører som reklamerer for os, og De modtager disse mails, da
De er skrevet op til diverse nyhedsbreve og reklamemails. Mener De, at disse
mails er i strid med lovgivningen, så er det afsenderen af disse - altså
annoncørerne - som De skal have fat i.For at gøre en lang historie kort så skal der slet ikke komme nogen spam mail til nogen der ikke har bedt om det !


Du skrev
Serverangreb er ulovlige. De har ret i, at vores service frit kan benyttes
af alle, og at det er en risiko som vi lever med, men når det hele er
organiseret med det formål med et systemnedbrud, så er det kriminel
t.

ja det er jeg sådan set godt klar over - men jeg vil henholde mig til Nødværgeretten Straffelovens § 13 : "Strfl. § 13, stk.1, er den bestemmelse, som bestemmer, at handlinger, som er foretaget i nødværge er straffri. Denne bestemmelse er først og fremmest skrevet mhp. fysiske angreb på liv, legeme, frihed osv." den holder næppe Juridisk - men efter som det praktisk talt er umuligt at standse jeres strøm af spam mails , selv om loven siger de er i strid med markedsføringsloven - så må man jo forsvare sig selv og det er åbenbart den eneste måde at gøre det på.

Det var jo f.eks også forbudt at begå f.eks jernbane sabotage under den tyske besættelse 1940 - 1945 , men efter besættelsen og Danmark atter var frit var disse frihedes kæmper lands helte , Folkets vilje landets lov…som jeg ser det er det borgerens eneste selvforsvar imod spam mails ... 

Du skrev
Sidst vil jeg gøre Dem opmærksom på, at mailadressen min@mail.dk er
fjernet helt fra vores system, og De vil derfor ikke modtage noget fra os på
den. Har De flere mailadresser, De ønsker vi black- og greylister, så
fremsend Dem venligst til os, så vil jeg sørge for, at De ligeledes vil
blive fjernet.


jamen se sagen var at jeg i sommers fik en sådan besked og jeg tænkte ok så fred være med - men da de så begyndte at komme igen her i December tænkte
jeg holder det her nonsens aldrig op ...og jeg blev mildest talt ret sur ..

Du skrev
Såfremt fremtidige mails ikke er holdt i en sober tone og inderholder noget
relevant eller brugbart, så vil disse ikke blive besvaret, da De blot er
udtryk for Deres irritation og spilder begge parters tid.


En spammer hvad i er må regne med at man fra tid til anden løber ind i en borger der fra tid til anden mister besindelsen - spammer er internettes laveste livsform sammen med dem der
spreder spywaere og virus , der er simpelthend ikke nogen der kan lide dem - det blev en gang sagt at folkets vilje skal være lov , hvorfor det er en gåde at lovgivningen er så vag på dette område

jeg ved ikke om det er fordi i ikke kan eller ikke vil forstå det - men man kan ikke sende reklamer pr mail til nogen der ikke har udtrygt ønske om at modtage dem og det gør i fakta ..
jeg har beskrevet hele problematikken her http://chokmah.dk/spam.dk.html med den fornødne dokumentation ..

BMM