VIPOcen Data Betingelser
Forord

Vi anbefaler, at du læser følgende betingelser for at sikre, at du fuldt ud har forstået og accepteret betingelserne for brugen af vores service. Ved at oprette en profil på vores side, forpligter du dig selv til at respektere dem. Hvis ikke du forpligter dig selv til at respektere og overholde betingelserne, kan du ikke oprette en profil hos VIPocean.

Vi beder om forståelse for, at betingelserne ikke er her for at begrænse din adfærd, men for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores side.

VIPocean er et socialt netværk, som giver dig muligheden for at få enestående oplevelser i et VIP-samfund.

Et af de mest interessante træk ved dette netværk, er, at det giver dig muligheden for at kommunikere med andre medlemmer, uanset hvor du er på siden.

Du kan bruge vores netværk til at holde kontakt med familie, venner og kolleger eller til at møde nye og interessante mennesker. Vi sætter dig i kontakt med abonnenter af denne side, og du har derfor muligheden for at søge efter nye venner blandt vores VIP-medlemmer i din region - endda i din egen by!

VIPocean er et åbent netværk (med undtagelse af rammerne for VIP Lounge), hvor du kan holde dig opdateret med dine venners aktiviteter (udgivne artikler, nye venner tilføjet, nye billeder tilføjet, kommenterede profiler og andet) på siden. Denne mulighed har du også for personer, du ønsker at lære bedre at kende. VIPocean er derfor et åbent værktøj, dynamisk og tæt på virkeligheden, så du kan holde kontakten med venner eller møde nye mennesker.


Gyldigheden for betingelserne Ikræfttrædelse

Disse betingelser med versionsnummer 13.05.2010 træder i kraft den 13. maj 2010

Ændringer/Rettelser

VIPocean forbeholder sig retten til ændre de til enhver tid gældende betingelser og vilkår. Såfremt der foretages nogle ændringer, vil de nye betingelser blive offentliggjort på websiden, og du vil herefter have 30 dage til at gøre dig selv bekendt med dem. Efter de 30 dage vil ethvert eksisterende medlem blive anset for at have accepteret ændringerne.
Medlemmer bør holde sig opdateret og regelmæssigt besøge disse betingelser på websiden.

I tilfælde af, at dele af disse betingelser erkendes ugyldige grundet de er i strid med gældende lovgivning, vil de resterende betingelser og vilkår opretholdes og forblive gyldige.

Sprogreference

Når VIPocean har forsynet dig med en oversat udgave af de aftalte vilkår, accepterer du, at oversættelsen er en service for dig alene, og at den originale engelske version vil have forrang i tilfælde af eventuelle tvister med websiden.

Hvis der er nogle modsigelser mellem, hvad den engelske version af vores betingelser siger og den oversatte version, så vil den engelske version til enhver tid have første prioritet.


Brugerens ansvar Betingelser for oprettelse af profil

Ved at oprette en brugerprofil på VIPocean.dk, accepterer du følgende vilkår og betingelser, der er anført nedenfor.

Du accepterer vores persondatapolitik, som er angivet i artiklen "Beskyttelse af privatlivet og dets fred". Hvis du ikke accepterer de vilkår og betingelser, kan du ikke oprette en profil på VIPocean.

Adgang til VIPoceans tjenester er begrænset til personer, der har modtaget en invitation. For at tilmelde dig VIPocean, skal du mindst være 16 år og ikke være seksuelt dømt i nogen retskreds.

Du må ikke oprette en profil, der kan forveksles med en anden person. På samme måde er det ikke tilladt at bruge andre folks mailadresser eller at bruge en falsk mailadresse. Husk, at der er en person bag hver profil, så behandl andre medlemmer på den måde, du selv ønsker at blive behandlet.

Når du opretter din profil på VIPocean, indsamler vi visse oplysninger om dig. Disse er: dit navn, e-mail, postnummer, fødselsdato og køn. Hvis du ikke ønsker at give disse oplysninger, kan du ikke oprette en profil på VIPocean.

Adgang til hjemmesiden er gratis (bortset fra elementerne i VIPocean Lounge).

De 3 bud for VIP-medlemmer

Nr. 1. Brugeren er ansvarlig for, at alle opgivne data er korrekte og sande.

Nr. 2. Brugeren er personligt ansvarlig for tredjemands brug af dennes brugeroplysninger, samt for aktiviteter eller udtalelser, der stammer fra brugerens konto, uanset om disse er korrekte eller ej.

Nr. 3. Du påtager dig at skadesløsholde VIPocean for ansvar, krav og udgifter, som måtte opstå som følge af din misligholdelse af denne aftale eller på grund af din profil hos VIPocean.

Vilkår for brug af profilen

Du påtager dig det fulde ansvar for, at dit udstyr er tilstrækkeligt for at navigere rundt på hjemmesiden (fx computer, software, telekommunikationsystemer mv.). Tilsvarende ligger omkostningerne ved anvendelse af nævnte udstyr hos dig.

Ved at uploade eller skrive indhold på VIPocean, accepterer du, at du er i besiddelse af alle rettigheder eller har samlet samtykke fra alle de retmæssige ejere af det uploadede eller indtastede indhold. I tilfælde af, at VIPocean lider noget tab i forbindelse med en bruger, der har uploadet eller indtastet indhold, som brugeren ikke har rettighederne til, forbeholder vi os retten til at søge erstatning for dette tab hos brugeren.

Immaterielle rettigheder

Samtlige immaterielle rettigheder til VIPocean, herunder varemærke- og ophavsrettigheder, tekster, billeder, logo og andre industrielle rettigheder, tilhører VIPocean og er beskyttet af oprethavsloven. Brugeren er uberettiget til at udnytte disse rettigheder såvel direkte som indirekte, herunder ved kopiering, gengivelse eller anvendelse af hjemmeside, varemærke mv. uden forudgående skriftlig accept fra VIPocean, idet dette vil udgøre en krænkelse af de nævnte rettigheder. Handlinger i strid med VIPoceans immaterielle rettigheder vil fra VIPoceans side blive imødegået ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse. Det er ikke tilladt at kopiere eller gengive nogen form for indhold på VIPocean eller anvende navnet eller andre rettigheder tilknyttet VIPocean i forbindelse med erhvervsudøvelse eller markedsføring uden udtrykkelig godkendelse fra VIPocean.

Ændring/Sletning

VIPocean forbeholder sig ret til at slette/ændre profiler, som vi vurderer, har en adfærd der er uforenelig med VIPoceans principper eller vore brugeres interesser. Det er kun tilladt at anvende VIPocean til private formål, og det er således ikke tilladt at reklamere for produkter eller virksomheder, fremsende kædebreve eller udvise anden form for kommerciel adfærd. Det er endvidere ikke tilladt at eksponere materiale, der er krænkende for andre brugere eller det omgivende samfund, der baserer sig på seksuelle, religiøse, politiske eller racemæssige forhold.

Udelukkelse

VIPocean forbeholder sig retten til at ekskludere et medlem uden varsel i følgende tilfælde (samt eventuelle profiler, vi anser for helt eller delvis falske):

Misbrug af VIPoceans services.

Overtrædelse af de nuværende forretningsbetingelser.

Videregivelse af oplysninger omkring andre brugere af VIPocean (mailadresse, privat adresse, telefonnummer eller andet).

Ulovlig, uetisk, uansvarlig eller anden opførsel der kan opfattes som chikane overfor andre brugere.

Profiler, der anses for at være falske.

Generel uacceptabel opførsel baseret på en vurdering af VIPocean.

Hvis du ønsker at vide mere om de kriterier, vi baserer vores bedømmelse af legitimiteten eller på anden måde bedømmer en profil på vores side henvises du til "Retningslinjer". Alt indhold, der anses som ulovlig og i direkte strid med loven (fx pædofili) samt tilfælde af chikane vil blive rapporteret til de relevante myndigheder, herunder IP-adressen, tidspunktet for oprettelsen samt alle andre nødvendige oplysninger.


VIPoceans ansvar VIPoceans forpligtelser

VIPocean forpligter sig til:

Ikke kunstigt at udvikle sit medlemsantal, enten ved at oprette falske profiler eller moderatorer.

Til permanent at slette oplysninger fra sin database, der udgør en profil (billede og tekst), når et medlem sletter sin profil. Dette er grunden til, at en profil, ikke kan gendannes, når først den er slettet.

At svare inden for kortest mulig tid, når der rettes henvendelse til supporten.

Til permanent at slette medlemmets mailadresse fra sin database, når den førstnævnte sender en sådan anmodning, enten ved at klikke på linket nederst på invitationer, eller når der foretages en sådan anmodning via kundeservicesiden.

Begrænset ansvar

VIPocean er ikke ansvarlig over for brugeren ved:

En brugers opførsel (du har mulighed for at anmelde både billeder og breve sendt til dig).

Kontrakter, der er oprettet i forbindelse med siden.

Enhver form for direkte eller indirekte tab, der overstiger det beløb, som brugeren har betalt til VIPocean.

Indhold på VIPoceans websites der er beskyttet af tredjemands rettigheder som brugerne har uploadet eller nogen form for direkte eller indirekte tab som tredjemand måtte have som følge af dette.

VIPocean har ikke til formål at bruges som en database. Det er derfor brugerens ansvar at foretage den fornødne backup af indholdet uploadet til webstedet (billeder, tekster og andet). VIPocean kan ikke holdes ansvarlig for tab eller sletning af disse data.

Socialt ansvar fra VIPocean

Som en international virksomhed inden for udvikling af sociale netværk, accepterer vi vores sociale ansvar i det land, vi opererer i. Vi forsøger, så vidt muligt, at respektere kultur, såvel som de traditioner forbundet til de enkelte lande angående udveksling af oplysninger på et socialt netværk. Vi forsøger at respektere de etiske værdier via tekniske og manuelle initiativer samt en tæt dialog med vores medlemmer.
Vi lægger stor vægt på:

VIPocean validerer billeder uploadet til webstedet 24t/24 i hverdage. Dette giver os mulighed for at reagere på vores medlemmers forventninger, men også for at opfylde kravet om vores marked. Særlige regler er blevet oprettet for at træffe afgørelse om sletning eller accept af et billede på vores hjemmeside. Disse regler er forskellige, om billedet er et profilbillede, et galleribillede eller et privat galleribillede. Hvis du vil vide mere, henvises til artiklen "Betingelser for billedupload" i disse vilkår og betingelser.

VIPocean kundeservice er internt i stand til at levere en hurtig reaktion af høj kvalitet til vores medlemmer. Du har mulighed for at anmelde enhver profil til vores kundeservice ved at klikke på linket "Anmeld denne profil" ovenfor profilbilledet.

VIPocean har udviklet et sikkerhedsfilter til vores yngre medlemmer, der tillader dem (så vidt muligt) at kommunikere med folk på deres egen alder, familiemedlemmer eller andre bekendte.

VIPocean har udviklet et sikkerhedsfilter, der begrænser antallet af spammere og svindlere på webstedet.

En række problemer på internettet er kendte og tilbagevendende. Nogle organisationer og myndigheder gør alt, hvad de kan for at informere internet-brugere. Vi anbefaler dig at besøge følgende websteder, der indeholder et væld af oplysninger for at beskytte dit privatliv såvel som dine nære venner og familie.


Beskyttelse af privatlivet og dets fred

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser, accepterer du vores persondatapolitik beskrevet nedenfor. Du anbefales at læse dem grundigt, før du accepterer dem. Hvis du ikke accepterer vores persondatapolitik, kan du ikke oprette en profil på VIPocean.

Data indsamlet under profiloprettelse

Når du opretter en profil ved at markere feltet "Jeg accepterer at modtage e-mails, nyhedsbreve, opdateringer, brugerundersøgelser og særlige tilbud fra VIPocean der interesserer mig", samtykker du til at modtage e-mails, der indeholder følgende:

E-mails: VIPocean kan sende dig e-mails til at informere dig om de seneste begivenheder på din profil (ny e-mail, ny kommentar, nye spørgsmål, nye Jetset Mag artikler, nye blog-indlæg og lignende) og ligeledes begivenheder om dine venner (venner tilføjet, svar på spørgsmål og lignende). Vi kan også sende dig din adgangskode, hvis du har glemt denne.

Nyhedsbreve: VIPocean kan sende dig et ugentligt nyhedsbrev, der indeholder et udvalg af de nyeste medlemmer, der har tilmeldt sig i dit område.

Tilbud: VIPocean kan sende dig eksklusive tilbud baseret på dine interesser.

Opdateringer: foruden indhold om VIPocean, kan opdateringerne også indeholde oplysninger om samarbejdsprojekter mellem VIPocean og tredjemand.

Brugerundersøgelser: VIPocean kan bede dig om at deltage i en undersøgelse på stedet (måling af medlemmernes forventninger, meninger og andet)

Brugerne kan tilbagekalde deres samtykke til at modtage e-mails fra VIPocean til enhver tid ved enten at logge ind på deres profil og under ´Min profil´ afmelde modtagelse af e-mails eller ved at klikke på linket i bunden af alle e-mails.

Når brugeren opretter en profil, vil en vennesøgning blive iværksat ud fra de messengeroplysninger, som blev indtastet. Kontakter vil herefter blive identificeret og forudvalgte med henblik på at sende invitationer. For at vælge eller fravælge kontakter, klik blot på "Skift netværksindstillinger her" i pop-up vinduet for accept af betingelser. Hvis de inviterede kontakter vælger at oprette en profil på VIPocean, vil de blive tilføjet vennelisten. Bemærk, at der herefter er mulighed for at kommunikere ubegrænset med kontakterne importeret via oprettelsesprocessen. Kommunikation med kontakter tilføjet ud over denne funktion, vil kun være muligt med medlemskab af VIP Lounge.

Data indsamlet under brug

Når du opretter en profil på VIPocean, accepterer du, at dine oplysninger vil blive lagret på vores servere, og at en del af det kan deles med andre medlemmer. På samme måde, som du kan se, hvad andre medlemmer gør, skriver og hvem de besøger, kan de også se, hvad du gør, skriver og hvem du besøger.

Din profil indeholder en tekst, der beskriver, hvad der gør dig til en VIP. Formålet med profilteksten er at give andre brugere på VIPocean et indtryk af, hvem du er. Husk, at alt hvad du skriver i din profiltekst, kan ses af alle andre medlemmer. Det er derfor vigtigt, at du nøje overvejer, hvad du skriver der.

Det samme gælder for billeder, som du overfører til din profil. Husk på, at de kan ses af alle (undtagen hvis du har adgang til VIPocean Lounge)

VIPocean giver dig mulighed for at dele dine oplevelser med andre medlemmer af webstedet via Jetset Mag. Du skal være opmærksom på, at indholdet af disse artikler er synlige for alle og kan derfor give oplysninger om dit privatliv.

VIPocean anvender såkaldte "cookies". En cookie er en lille fil, som er gemt på din computer, som indeholder en identifikation af computeren for VIPocean. Cookies bruges til at forbedre din oplevelse på stedet, for eksempel ved at huske din mailadresse.

Hvis du ikke ønsker, at "cookies" bliver brugt, kan du slå denne funktion fra i din internetbrowser. Dog kan dette reducere webstedets funktioner.

I forbindelse med hvert besøg på VIPocean, vil din IP-adresse blive registreret. Din IP-adresse er adressen på den computer, du bruger til at oprette forbindelse til VIPocean. IP-adressen er registreret for at sikre, at VIPocean altid er i stand til at lokalisere den computer, der anvendes i tilfælde af misbrug eller ulovlige aktiviteter på stedet. Dette er grunden til, at IP-adressen er den eneste oplysning VIPocean beholder efter sletning af en profil.

Anvendelse af persondata

De oplysninger, som VIPocean indsamler om dig, anvendes på forskellig vis.

Generelt er de oplysninger, du giver os, brugt til at skabe sociale netværk hos VIPocean. Det giver dig mulighed for at oprette dit eget netværk på stedet, men også for at tilføre globale netværk, så alle kan udvide sit eget netværk.

Mere specifikt; dit navn og mailadresse bruges til at identificere dig på VIPocean, så vi kan kontakte dig. Din mailadresse vil også blive benyttet til at sende mails, som beskrevet i artiklen "Data indsamlet under profiloprettelse". Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af e-mails ved at gå til fanebladet "Min profil".

Dit postnummer bruges til at lokalisere dig geografisk, således at din oplevelse af VIPocean kan forbedres. Det vil gøre det muligt for dig at søge efter profiler i dit lokalområde.

Dit fødselsår og køn bruges til at forbedre oplevelsen ved at gøre din profil mere synlig på søgemaskinen. Dit fødselsår bruges også til at sikre, at du er mindst 16 år gammel.

VIPocean kan bruge oplysninger, du giver i forbindelse med brugen af vores service til at forsøge at forbedre brugen ved at analysere den måde, du bruger hjemmesiden på. For eksempel bruges cookies og IP-adresser til at undersøge, hvilke dele af webstedet du bruger mest, og således kan vi yde dig en service, der bedst opfylder dine forventninger.

Videregivelse af persondata

Som nævnt tidligere, skal du være opmærksom på, at din profil og dens aktivitet er synlig for andre medlemmer.

Du accepterer, at i tilfælde af misbrug af vores tjeneste af dig eller andre medlemmer, vil de oplysninger vi har til vores rådighed, såsom din IP-adresse, blive videregivet til de relevante myndigheder, hvis de laver en sådan forespørgsel.

VIPocean er berettiget til at videregive alle oplysninger, der findes om dig på webstedet til tredjemand, hvis det sker anonymt, eller hvis den tredje part er omfattet af en aftale om fortrolighed. Sådan videregivelse kan for eksempel være i forbindelse med analyser af statistikker, der indsamles på webstedet, markedsundersøgelser eller som forberedelse til reklamer på VIPocean.

Ret til adgang og rettelse

Hvis du opdager, at oplysninger der findes om dig på VIPocean, er forkerte eller vildledende, har du mulighed for at rette op på det selv, når du logger ind på hjemmesiden eller ved at foretage en sådan anmodning til VIPocean Kundeservice, som så vil lave en rettelse inden for rimelig tid.

I henhold til den spanske lov 15/1999 vedrørende "Beskyttelse af persondata", som regulerer beskyttelsen af personlige data, har du ret til at se, ændre og slette de oplysninger om dig, som vi har i hænde. Medlemmer kan udføre deres ret til adgang, berettigelse, annullering og/eller modsætte sig persondata ydet af den spanske lov 15/1999 til alle, der er berørt af en databehandling, på én af de følgende måder:

Brugerens henvendelse skal indeholde følgende:

1. Navn

2. Kopi af pas, sygesikringsbevis eller elektronisk signatur

3. Den specifikke anmodning

4. Adresse til besvarelse

5. Dato og signatur

Du kan til enhver tid slette din profil ved at klikke på "Min Profil" og derefter på "Indstillinger". Databehandling/brug af tredjemand

VIPocean kan bruge et eksternt firma til at udføre den tekniske vedligeholdelse af websiden. I så fald vil virksomheden håndtere data under ansvar af VIPocean.

Enhver virksomhed der håndterer data for VIPocean vil være underlagt de samme krav som VIPocean om fortrolighed.

Såfremt hele eller dele af virksomheden VIPocean overdrages til tredjemand, accepterer du, at dine persondata, som er at finde på VIPocean, kan overdrages til tredjemand, forudsat erhververen overholder nærværende persondatabetingelser.

Ændring af forretningsbetingelser

EDisse vilkår for beskyttelse af privatlivet kan modificeres eller ændres af VIPocean efter de samme regler, der gælder for de resterende vilkår, som er nævnt i artiklen "Gyldigheden for betingelserne". De gældende vilkår kan til enhver tid findes på www.vipocean.dk


Betingelser for billedupload

Alle billeder uploadet til VIPocean skal opfylde følgende kriterier:

Være fri for ophavsret. Du skal have rettighederne til billedet i sin helhed, det vil sige, at copyright og andre rettigheder må ikke besiddes af en tredjemand. De mennesker der er til stede i billederne, skal have givet deres samtykke til offentlig brug.

Billeder skal være tydelige. Slørede eller modificerede (virkning tilføjet med software) billeder vil blive slettet.

Billederne må ikke indeholde logoer, links eller henvisninger til andre hjemmesider eller virksomheder og/eller deres produkter.

Billeder må ikke virke voldelige, truende, usobre eller have seksuelle undertoner. Derudover må billederne heller ikke indholde våben, penge eller euforisende stoffer.

Professionelle billeder vil blive betragtet som falske, indtil et normalt dagligdagsbillede kan blive forelagt til at verificere ægtheden.

Billeder indeholdende nøgenhed vil blive slettet, med undtagelse af badetøj repræsenteret i et passende miljø (eks. bikini ved poolen).

Billeder, som ikke opfylder ovenstående kriterier, vil blive slettet uden varsel, og VIPocean forbeholder sig retten til at slette ethvert billede, vi anser som upassende.

Profilbillede

LProfilbilledet er synligt for alle, og det er grunden til, at kravene til at uploade profilbilleder er mere restriktive end for andre kategorier.

Profilbilledet skal kun vise dig alene (billeder af dine børn vil ikke blive accepteret som profilbillede).

Vi anbefaler dig at uploade et billede til din profil. Uden et profilbillede, vil du ikke være i stand til at nyde alle fordelene ved VIPocean, såsom mulighed for at deltage i VIP-arrangementer.

Galleribillede

Galleribilleder kan ses af alle. Disse er imidlertid ikke direkte synlige, så kravene for at uploade galleribilleder er mere fleksible end for et profilbillede.

Privat galleribillede

Adgang til private billeder er begrænset, det er af denne grund, at betingelserne for at uploade et privat billede er mere fleksible end for de øvrige kategorier.

Dog forbeholder VIPocean sig ret til at slette billeder, der ikke er i direkte strid med lovgivningen eller vores vilkår og betingelser, men som VIPocean finder upassende.


Priser og betalingsbetingelser Produktbeskrivelse

Adgang for visse funktioner er betalingsberettiget. For at bruge disse funktioner, vil du være nødt til at abonnere på VIPocean Lounge. Dog er det ikke nødvendigt at betale for at bruge de andre funktioner hos VIPocean.

Mindreårige kan ikke tilmelde sig VIP Lounge. Konsekvensen af dette er, at de ikke har adgang til funktionerne tilknyttet VIP Lounge, dog har de stadig muligheden for at benytte vores site og holde kontakten med eksisterende kontakter.

Når du abonnerer på et medlemskab til VIPocean Lounge, får du adgang til ekstra funktioner, såsom muligheden for at sende og svare alle beskeder, øge din profils synlighed, deltage i VIP-arrangementer, gemme kriterier for profil-søgning, sende venneinvitationer, prioriteret adgang til support, dit eget private galleri og muligheden for at spørge om adgang til andre medlemmers private galleri. Du får naturligvis alle de andre funktioner gratis.

Abonnement der tilbydes sammen med et promotionsprodukt, er begrænset til ét pr. husstand og så længe lager haves. Hvis vi udgår for det annoncerede produkt, vil et lignende produkt af samme værdi blive sendt til medlemmet.

For at modtage promotionsproduktet, skal medlemmet have dokumenteret ID med en gyldig adresse (vand-, el-, telefon- eller internetregning, der ikke er ældre end 3 måneder), enten via e-mail til følgende adresse: info@vipocean.dk eller fax til følgende nummer +34 952 573 962. Kopi af pas eller kørekort vil ikke blive godkendt. Bemærk venligst, at for at undgå svindel, vil promotionsproduktet ikke vil blive fremsendt uden bevis for ID. Leveringstiden for promotionsprodukterne er 6-8 uger fra det tidspunkt, hvor bevis for ID er modtaget.

Medlemskaber ledsaget af et promotionsprodukt er forbeholdt nye medlemmer af VIPocean Lounge bosat i Danmark.

Promotionsprodukter vil uden forsinkelse blive sendt inden for 6-8 uger fra det øjeblik, hvor bevis for ID er modtaget. Når produktet er afsendt, kan det ikke returneres af medlemmet. Anmodninger om tilbagebetaling af forsendelsesomkostninger vil derfor ikke blive behandlet. Bemærk også, at promotionsproduktet ikke vil blive sendt, hvis medlemmet har afsluttet sit abonnement til VIP Lounge.

VIPocean foreslår også VIP-arrangementer til medlemmer af VIP-Lounge. Priserne kan ses ved blot at klikke på knappen "Få flere oplysninger" på den side, som viser de forskellige begivenheder. VIPocean tilbyder sine medlemmer hjælp i deres søgning af begivenheder, men også til at oprette en reservation til den eksakte begivenhed. Betalinger vil ikke ske til VIPocean, men direkte til udbyderen. Bemærk: adgang til begivenheder tilbydes medlemmer af VIP Lounge, så længe der er ledige pladser.

Priser

Prisen for et medlemskab til VIP Lounge beløber sig til 299.95 DKK. måned (inklusive spansk moms). Denne pris er angivet i betalingsvinduet.

Priser på begivenhederne varierer, så ret venligst henvendelse til vores kundeservice for nærmere detaljer.

Fortløbende abonnement

Abonnement til VIP Lounge er fortløbende. Det betyder, at dit abonnement automatisk forlænges, hvis du ikke afmelder det, inden det udløber. Abonnementer på VIPocean fornyes månedligt.

Nogle abonnementer starter med et introduktionstilbud til fordelagtige priser og/eller et promotionsprodukt. I løbet af denne prøveperiode, kan abonnementet blive annulleret uden varsel, hvis afmeldingen via e-mail når VIPocean inden udløbet af tilbuddet.

Abonnementet starter fra tidspunktet for købet. VIPocean vil deaktivere adgang til tjenesten uden varsel, så snart abonnementet er aflyst eller i tilfælde af manglende betaling.

For at sikre, at abonnementet fortsætter og dermed undgå, at en bruger utilsigtet får deaktiveret sit abonnement, så kan kreditkortbetalinger gennemføres tidligere end udløb af igangværende abonnementsperiode. Dette forkorter naturligvis ikke den oprindelige abonnementsperiode.

Fortrydelse af køb

I henhold til Lov om visse Forbrugeraftaler af 09/06/2004 har forbrugere som udgangspunkt en fortrydelsesret på 14 dage ved køb af visse ydelser. VIPoceans services er imidlertid ydelser, som udføres og dermed oprettes på det tidspunkt, hvor brugeren foretager en indbetaling til VIPocean. Ydelserne er således udført og forbrugt allerede ved brugerens indbetaling. Allerede af den grund ophører brugeres fortrydelsesret på det tidspunkt, hvor VIPocean registrerer brugerens indbetaling for oprettelse af den enkelte service.

Vedrørende salget af billetter til VIP-arrangementer; retten til fortrydelse kan ikke påberåbes, da det drejer sig om fjernsalg af skræddersyede billetter, shows eller samlede begivenheder.

Betalingsbetingelser

Betaling på VIPocean kan kun ske via kreditkort opført på vores side, nemlig, Visa, Mastercard, Visa Electron, American Express og Blue Card.

Betalingen er sikret med en SSL-kryptering og VIPocean har ingen adgang til dine kortoplysninger på noget tidspunkt, da alle oplysninger behandles af en online betalingsudbyder.

Kortoplysningerne, som medlemmet oplyser, skal være medlemmets egne. I tilfælde af bedrageri med hensyn til kreditkort, kan VIPocean ikke holdes ansvarlig. I tilfælde af uenighed om betalingen, skal medlemmerne straks underrette VIPocean via vores kundeserviceside eller mail (info@vipocean.dk)

VIPocean forbeholder sig retten til at ændre betalingsbetingelser, priser og indhold på de udbudte services. Ændringerne vil have øjeblikkelig virkning for alle nye brugere og ikke betalende brugere. Betalende kunder kan i tilfælde af spørgsmål altid hente information vedrørende status på deres eget abonnement under "Min Profil" og dernæst vælge "Indstillinger".

Fakturering

Ved køb af ethvert produkt eller service udbudt af VIPocean, accepterer du udelukkende at modtage elektroniske fakturaer. VIPocean vil, grundet sin natur, ikke fremsende nogle former for faktura i papirform.

Værneting og lovvalg

Disse betingelser er underlagt spansk jurisdiktion.Tvister afgøres ved retten i Malaga, Spanien, under anvendelse af spansk lovgivning