Korspondance med VipOcean Kundeservice :


Svar mail 1 :

Hej Bo                                          17/5
 
Eli Benveniste er medlem af vores service og under oprettelse af sin profil, skulle hun acceptere vores betingelser, hvori det tydeligt fremgår, at vi sender invitationer på hendes vegne. Dette accepterede hun. Dog forelå muligheden, at hun kunne fravælge de kontakter, som hun ikke ønskede en invitation tilsendt. Kort sagt, så er invitation De har modtaget fra Eli godkendt af hende selv.
 
Deres adresse er blevet os oplyst af Eli, men er kun blevet brugt til det ene formål at sende Dem en invitation på vegne af Eli, hvilket igen fremgår af vores betingelser.
 
Vi har inden lancering af vores site konsulteret juridisk personl, som har tilkendegivet, at vores betingelser og retningslinjer ikke strider mod nogen gældende lovgivning, og vi mener derfor ikke, at der er brud på Straffeloven § 171
 
Har De yderlige spørgsmål, hører vi naturligvis gerne fra Dem igen.
 
Med venlig hilsen
VIPocean Kundeservice

Svar mail 2 :

Hej Bo                           18/5-2010
 
Som De selv er inde på, så kan IP-adressen for tilmeldelsen afsløre meget. Såfremt at Eli ikke selv har oprettet sig, så vil det betyde, at andre har adgang til hendes mail, da vores site udelukkende bygger på mailinvitationer. Det er altså ikke muligt at tilmelde sig uden en mailinvitation.
 
Under oprettelsesprocessen er det påkrævet at oplyse sine messenger-informationer og samtidig give sin accept på, at vi må benytte disse til at fremsende invitationer til kontakterne på vegne af opretteren. Er der personer på kontaktlisten vedkommende ikke ønsker en invitation tilsendt, foreligger muligheden for at fravælge disse.
 
Jeg håber, dette besvarer Deres spørgsmål.
 
Med venlig hilsen
VIPocean Kundeservice

Svar mail 3 :

Hej Bo                            18/5-2010
 
Vi mener ikke, at det er brud på markedsføringsloven § 6, stk 1, da det ikke er os som erhvervsdrivende, der har valgt at sende invitationen men Eli. Muligheden for at fravælge kontakter forelægger og hun var derfor ikke tvunget til det, men gjorde det af eget valg.
 
Med venlig hilsen
VIPocean Kundeservice

Svar mail 4

Hej Bo                               18/5-2010

Vi føler os ikke forpligtiget til at udlevere disse oplysninger om en andens tilmelding til Dem. Såfremt Eli er interesseret i denne oplysning, bedes hun selv kontakte os med henblik på dette. Dette er et brud på vores persondatapolitik, hvor vi har erklæret, vi ikke deler informationer med tredje part.

Generelt har vi ikke mere at sige i denne sag, da vi ikke mener, vi på nogen måde overtræder nogen gældende lovgivning og vi samtidig har givet Dem den information De ønskede. Hvis ikke dette er tilfredsstillende for Dem, må De gå videre med sagen, og vil vil tage stilling til det derfra.

Med venlig hilsen
VIPocean Kundeservice

 Mail 5
Hej igen Bo M

Anmeldelse igen? Jeg formoder De intet fik ud af den første. Da De selv har
oprettet en profil med mailadressen min@mail.dk tillader jeg mig at
tvivle på, at De vil have heldet med en ny anmeldelse. De kan ændre
mailindstillinger for profilen eller afmelde alt i bunden af hver
henvendelse.

Deres trussel med angreb på vores servere er en ulovlig handling, så denne
besked vil blive gemt til en eventuel bevisbyrde.

Med venlig hilsen
VIPocean Kundeservice

min bemærkning : JEG HAR ALDRIG OPRETTET NOGEN PROFIL !!!..