Tak for din e-mail til videnskabsministeren den 16. december 2010, der har bedt os om at svare dig på hendes vegne.

 

Jeg kan fortælle, at din henvendelse er blevet sendt videre til IT-Sikkerhedskontoret i IT- og Telestyrelsen. Efter at vi har set nærmere på din henvendelse er vi nået frem til, at sagen ikke henhører under Videnskabsministeriet, men derimod under Forbrugerombudsmanden under Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, der almindeligvis behandler klager vedrørende spam. Da forbrugerombudsmanden også har modtaget din e-mail, vil vi ikke foretage os mere i sagen herfra, men opfordre til, at du kontakter førnævnte og følger op på din henvendelse.

 

Med venlig hilsen

 

Mads Ravn

Fuldmægtig

IT-Sikkerhedskontoret

Direkte telefon: + 45 3545 0352

E-mail: marv@itst.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

IT- og Telestyrelsen

Holsteinsgade 63

DK-2100 København Ø

Telefon: +45 3545 0000

Fax: +45 3545 0010

E-mail: itst@itst.dk

www.itst.dk