Eva Graungaard

          Eva Graundgaard -& Karl  Somogyi  Til minde

  Begravelse i Rødover Aug 2008         
Karl
Her er bogen som Eva arbejde på de sidste år af sit liv du kan se den ved bare at tryge på : BOGEN

Har du en Hilsen et minde noget du gerne vil fortælle andre eller en artikel om Eva ..så send den til mig og jeg vil ligge den her på siden !
Min mail adresse er chokmah7@gmail.com

Jeg forbeholder mig dog retten til ikke at få skrevet her , hvad der efter mit skøn kan bidrage til kontroverser !
Hvad der er skrevet kan du se her under
denne rubrik :

          Links til andre sider på www
          Nekrolog : Kristelig Dagblad
         
           
          Minde ord ved :
          Britt Bartenbach og Ole Hans Jensen

          Niels Jørgen Østergaard præst i Vanløse.

     
         
Eva Graungaard døde Agust 2008
jeg har samlet b.la den bog som Eva skrev på , som jeg havde glæden af at rede
en gang i mellem ; Eva lærte aldrig helt forskellen på en pc og en skrive maskine at kende
( og det er ikke Evas fejl ) vi havde mange gode snakke
om bogen om alting i almindelighed - du kan se dele af bogen hvis du trygger på link Bogen
 til venstre for her !!

Eva var for mig i det store hele som Elisabeth beskriver det lidt længer nede på siden  , en beundrings værdig kvinde en god ven en kvinde med stor humor - Eva s sidste måneder efter Karls
død var ikke en værdig slutning på et ellers rigt liv , men selv i hendes sorg kunne jeg ofte kende , som hun var før Karl gik i forvejen og slukkede lyset for dem begge.

Evt. Fejler i nærværende kan forekomme ikke mindst fordi jeg er ordblind , det er endnu ikke det store web design - men det bliver forhåbentligt bedre....!

Tak til Elisabet for Materiale !
Tak til  Kim Ludvigsen svar på spørgsmål  med webdesign

Men fra mig Kære Eva .. Tak for den her gang go tur !!
Kort fortalt tak for alt !
   Kærligste Hilsner Bo


Til sidst :
Elisabets meget smukke tale til begravelsen


Politiken skrev :
    Nekrolog poltiken
Eva Graundgaard -& Karl Somogyi
       Elisabeth Graungaard, 29. august 2008

Jeg vil læse indledningen fra en nekrolog op, som jeg fandt på nettet – fordi det siger lidt om, hvordan mennesker omkring min mor så og opfattede hende:

 

En stor personlighed er gået bort - 79 år.

Eva Graungaards bortgang efterlader et stort tomrum i mange menneskers liv og hjerter.

Få mennesker formår i deres levetid at sætte så stort et aftryk og udrette så meget, som Eva Graungaard gjorde igennem sit næsten 80-årige liv.

Eva Graungaard var ikke en person, som man bare kunne overse, eller som man kunne glemme, hvis man bare en enkelt gang havde mødt hende.
Eva var elsket, frygtet og hadet - aldrig ligegyldig - og når hun satte sig noget for, kunne intet stoppe hende.

Frygtløs, som hun var, kastede hun sig ind i kampen for sine patienters rettigheder, og når hun kæmpede for en sag eller en familie, var hun en kapacitet, ingen kunne komme uden om.  
Der skal stort mod til at stå frem og forsvare uretfærdighed.

Der skal også stort mod til at sige: Nu vil jeg ikke mere. Nu forlader jeg livet.

Det mod havde min mor.

Jeg vil gerne hæfte nogle ord på min mor:

Min mor var generøs ud over alle grænser. Hun kunne give alt væk – selv det tøj, hun gik og stod i. Vi var ligefrem bange for at sige, at noget var flot eller kønt – for ikke at få svaret: Vil du have det?

Min mor var fuld af energi og kampiver. Hun stod tidligt op og gik sent i seng, var hele tiden i gang med noget og havde mange jern i ilden på én gang.

Min mor var karismatisk. Overalt hvor hun viste sig, gjorde hun et stort og uudsletteligt indtryk på mennesker.

Så var hun en fantastisk god taler – indtil hukommelsen svigtede. Hun kunne rejse sig op til enhver lejlighed og holde en god tale.

Min mor havde humor. Hun underholdte folk omkring sig med sin ironi og sarkasme.

Hun gik i folk med træsko på. Hun henvendte sig ofte til folk, hun ikke kendte og talte til dem, som om hun altid havde kendt dem.

Min mor var børnenes ven. Ingen kunne som hende stå med åbne udstrakte arme og ønske børnene velkomne med et Hej Hej Hej.

Min mor var en fantastisk god samtalepartner. Man kunne diskutere alt med hende – politik, indvandrere, samfundsforhold, lægevidenskab. Hun havde altid en mening om tingene og havde en stor viden på mange områder.

 Min mor bevarede gennem hele livet en livlig, spontan ligefremhed, der gjorde hende værdsat og elsket.

 Min mors liv har haft stor betydning for mange, mange mennesker.

 Til ære og minde om min mor vil jeg gerne bede om, at vi alle holder 1 minuts stilhed, hvor vi tænker på hende og det, hun betød for os.

 


 

                                                                         Elisabeth Graungaard, 29. august 2008 – Eva Graungaards begravelse.

                                          Begravelse

Eva