Hjem løse hvad kan de gøre ?


                                                     hjælp til selvhjælp


Vi ser dem - vi møder dem ... de beder om små penge eller vil sælge deres Avis
hjælper 15 kr i små penge eller overskudet på indkøb af  de boligløses avis ?

Det kan måske virke som støtte til en her & nu akut situation - men på sigt er det næppe det der hjælper
den boligløse ud af derres problem.

Problemet med hjemløse :
på afgørende punkt adskilder hjemløse sig fra andre svært stillet i samfundet
for det første er der ofte tale om sindslienden eller misbruger - måske begge dele
og selv når de tildeles en bolig - holder det sjældent længe da der opstår kaos med
med besøge af andre boligløse der kommer med derres hunde og der kommer en larm
og en adfærd der gør det utåleligt for de andre beboer i nærhenden eller på samme opgange.

Hvad kan man gøre ?
1.) bede den  hjemløse om at kontakte hjemløse enheden i København

på tlf  :  35 36 22 85
åbningstid :  ukendt
e-mail : Forchhammersvej@sof.kk.dk

adresse :

Københavns Kommune, Socialforvaltningen
Specialinstitutionen Forchhammersvej
Forchhammersvej 18
1920 Frederiksberg C

og aftal et møde og henvis til
§ 66 i serviceloven  ...

Der garentere Dansk statsborger om ikke andet henvisning til Herberg
hvor den boligløse for tag over hovedet mad og læge hjælp om nødvendigt.

du kan printe denne A4 side ud klippe den ud som visit kort giv den til den
hjemløse eller hjælp evt. med et telefon opkald hvor der aftales en tid med hjemløse teamet
eller den hjemløse vil blive kontaktet af en medarbejder fra hjemløse teamet.
som den er beskrevet på deres .; HJEMMESIDE HER

..