Livet skal leves forlæns, men forstås baglæns

Søren Kirkegaard  skrev :
"Det er ganske sandt, hvad Philosophien siger, at Livet maa forstaaes baglænds. Men derover glemmer man den anden Sætning, at det maa leves forlænds. Hvilken Sætning, jo meer den gjennemtænkes, netop ender med, at Livet i Timeligheden aldrig ret bliver forstaaeligt, netop fordi jeg intet Øieblik kan faae fuldelig Ro til at indtage Stillingen: baglænds."

Søren KIrkegaard  er citeret for at have skrevet :
Den korte version, man ofte hører, er noget i retning af "livet skal leves forlæns, men forstås baglæns", og det udtrykker jo ikke hvad Kierkegaard mente: At man slet ikke kan forstå livet. Eller sådan læser jeg det i hvert fald.

                                                                                   Tak til Andreas Andersen fra dk.kultur.sprog for korekt citering !!!                                                                        Søren KIrkegaard skrev :