Da jeg blev kristen

skæbnen ville at jeg skulle have visa til Syrien
ved rejse over land i 1993 - for at få et sådan skulle jeg fra
Den Danske
Ambassade i Ankara have et paprir
der beskrev alle mine fortringeligheder
jeg skulle besvare det ene og det andet
og til sidst hvad min tro var - jeg forklarede
at det var lidt kompliceret alt sammen
primært var jeg Taoist men også Gnostiker
jeg ved ikke om man i den forbindelse kunne sige
at jeg også havde en anselige interesse for Kabbala
jeg var endnu ikke helt på det rene med om det egentligt
bare var den oprindelige fremgangs måde efter
såkaldt jødisk mystik oprindeligt fra kong Solomon
eller den fortolkning der kom fra Golden down
i mellem krigs årene ...

Damen fra Ambassaden så på mig og sagde
det al sammen var noget sludder enten var
jeg Protestant katolik eller slet og ret bare
kristen og nu måtte jeg beslutte mig for hun
havde ikke hele dagen til det her - jeg betalte
100 kr og gik derfra med papir på
jeg var kristen ...

Tingene behøves slet ikke at
være så kompliceret ..
                               frelse :)

                          
         


                                                                                                           DK   2011
txt

                                                             retur til forside