FOLKETINGSVALG 2011


Vi skal have valg i år
det er ikke nemt
hvis man (som jeg ) har den ide at
den største gave en regering kan give
sit folk er frihed i det omfang det
overhovedet er praktisk muligt.

Der synes at være gået sport i praktisk
talt at forbyde alt
og intet er for småt eller intimt
til der skal loveviges om det.
Skriver man til de forskellige partier om
de rent faktisk vil forsøge at vedtage nogen
af de forbud de har tænkt sig at føre ud
i livet så nægter de at svare.

Jeg er ikke politiker
(men jeg har læst Kafka)
jeg har løsningsforslaget

   NEMLIG

at man slet og ret gør alt ulovligt
og dermed nedlægger hele den nu værende
lovgivning og erstatter den med et
totalt forbud i mod alt

Det skal i praksis fungere på den
måde at ordens magten bliver pålagt
den opgave daglige at arrestere
skal vi sige 700 Danske borger
og det halve i weekenden og på helligdage
de bliver taget med på politi stationen
hvor de skal vælge et på ydersiden
blankt stykke paprir
når dette vendes
så har man et lige eller ulige tal eller en farve
de lige tal giver en mindre bøde
det ulige tal en noget større bøde
hvor farven give fængsel
Fængeslestraffen udmåles i dage
svarende til den aktuelle ugedag
ganget med to ..
så f.eks Mandag giver 2 dage
og onsdag 6 dage osv.

Det skal indskærpes i grundloven at en borger
kun kan straffes 2 gange om året
FOR ikke have begået noget kriminelt

selvf skal man bevare en fornuftig lovgivning
der sikkert kan nedskrives til 10 måske 15 love
Hvor de fleste står i det gamle testemte
som udgangspunkt må man ikke slå andre ihjel
udsætte dem for vold eller voldtægt
de mindre årge skal værre beskyttet
man må ikke stjæle
og de ting der ellers giver sig selv.

For ikke at fjerne alle opgaver fra vor folkevalgte
Forslår jeg at der ugentligt skiftes farve
på den farve som borgeren kan trække
som følgeligt kan give fængsel
farven skal behandles i folketinget 
vedtages - ved samme lejlighed kan
man kan nedsætte udvalg og
ikke mindst få gang etisk råd på sagen.
hvor man debatere bureaukratisere sig frem
til ugens farve.
For den gode ordens skyld kan der vælges en farve
gældende til varighed af hele folketingets
sommerferie.
                                        Retur til menu
                                                      xxx