55 Forbud fra S-SF

                            (Fup eller Fakta ? )


jeg har skrevet til :
Det Radiakal
Enhedeslisten
Socialdemokratiet
SF

for at få en udtaelse om dette nu også er sandt eller hvor de står i forhold til det her  (De har ikke svaret endnu ...)Svar fra SF :
Kære Bo,

Tak for din mail. Hvis Information er en af dine kilder til at listen er rigtig, så er det givetvis sandt. Men vi har ikke ubegrænset tid og derfor vil det være lidt for omfattende at skulle researche alle vores egne politiske udspil igennem for at be- eller afkræfte mediehistorier af den art. I virkeligheden er en sådan liste vel ikke interessant i sig selv. Det der er værd at kigge på er vel indholdet af de enkelte forslag, som jeg kan se, at du også forholder dig til i din mail.

Med venlig hilsen
Thomas, SF

jeg svarede :

Kære Thomas
Tak for dit svar - jeg kan godt se det er tidskrævende at gå det efter , men som du måske forstår så er det vigtigt for vælgerne op til et valg , at finde ud af hvad en evt. kommende regering
har tænkt sig at gøre hvis de rent faktisk for regeringsmagten - jeg er selvf klar over der er langt i mellem et udspil og hvad der rent faktisk bliver til boget - der skal man trods alt kunne tælle til 90
og politik vil altid være en lang række af kompromisser ..

jeg har ikke lavet siden , fra Liberal Alliance , men derfor kan det jo tekniske set godt være sandt , hvad i praksis betyder at borgeres frihed på mange punkter
bliver enten yderligere begrænset eller forringet også bliver det svært at sætte sit x når valgdagen kommer , for selv om hjertet som bekendt sider til venstre - så er det svært at stemme for noget
der reelt foringer livskvaliteten

Mv.
  Bo M Mogensen 

(Denne side lå og ligger på http://www.180grader.dk/ som er ualmindeligt grim
hvorfor jeg smider den her uden reklamer
Udgivet for 19 dage siden i Politik

Tilføjet 12/04 01:24 til Boblere af Ryan

KILDE: BT og Information

 

1) Forbud mod købesex

S og SF vil efter svensk forbillede gøre det strafbart for kunden at gå til prostituerede og håber, at en lovændring kan stoppe udnyttelsen af kvinder samt handel med kvinder.

Komentar : det kræver en uddybelse - gælder dette også massage kliniker ?

 

2) Forbud mod al indendørs rygning

SF vil forbyde rygning på små værtshuse og enkeltmandskontorer. Ingen skal tvinges til at indånde andres røg. Forslaget støttes ikke af S.

Komentar : det må være et forhold der bør afgøres i mellem ejer og kunder som staten bare skal holde
fingerene af ..
 


3) Forbud mod alkoholreklamer

S og SF vil med et forbud beskytte især de unge, som man mener er for lette at lokke til at begynde at drikke.

 

4) Unge skal have forbud mod at gå i solarium

S og SF henviser til, at brugen af solarier udsætter unge for en ekstrem kræftrisiko.

 

5) Forbud mod legetøj i madvarer

S mener, at legetøjet lokker børn til at købe fastfood.

 

6) Forbud mod tilsætningsstoffer i cigaretter

SF mener, at et forbud kan mindske rygernes afhængighed af tobak.

 

7) Forbud mod sliktobak

SF mener, at et forbud kan forebygge, at børn og unge begynder at ryge.

 

8) Forbud mod rabatkuponer

SF vil opretholde forbuddet, selv om EU har påbudt regeringen at ophæve det.

 

9) Forbud mod tv-reklamer for slik, fastfood og sodavand

S mener, at reklamerne fremmer en usund levevis

 

10) Forbud mod byggeri i områder der ligger i risikozonen for hyppige oversvømmelser

SF mener, det skal indgå i en handlingsplan for klimatilpasning.

 

11) Forbud mod udnyttelse af områderne omkring Nordpolen

SF vil indføre et midlertidigt forbud, så længe der er strid om, hvor den præcise grænse går.

 

12) Forbud mod tv-lotteri

SF opfatter det som uetisk.

 

13) Forbud mod, at pædagoger og sygeplejersker går med parfume på arbejdet

SF vil beskytte børn mod allergi. Kravet om et forbud er siden blevet slækket til, at hver institution skal indføre sine egne regler.

 

14) Forbud mod minkavl

SF mener, at en række grove sager om vanrøgt bør føre til et totalt forbud mod minkhold til pelsproduktion.

Komentar : det er en go ide vi skal som udgangspunkt bestræbe os på at være så gode imod dyrene som muligt ...

 

15) Forbud mod hurtige sms-lån

SF vil ikke have et totalt forbud, men have indført en dags betænkningstid for kunden.

 

16) Forbud mod kildevand på kommunale arbejdspladser

SF i Københavns kommune mener, det er sundere at drikke vand fra hanen.

 

17) Forbud mod kastration af grise uden bedøvelse

SF mener, at grisene lider unødigt.


Komentar : det er en go ide vi skal som udgangspunkt bestræbe os på at være så gode imod dyrene som muligt ...

 

18) Forbud mod handel med virksomheder i andre lande, der benytter sig af børnearbejde

SF vil problemet med børnearbejde til livs og forestiller sig, at et forbud kan være et godt værn.


Komentar : det er en go ide 

 

19) Forbud mod bandeafdelinger i fængsler

SF er imod, at fængslerne udvikler sig til bandeklubhuse for rockerne.

 

20) Forbud mod vandpiber

SF mener, rygning på vandpibe er usympatisk og bør forbydes.


Komentar : nonsens

 

21) Forbud mod au pair-piger

SF mener, at ordningen bliver misbrugt og vil have den afskaffet.

 

22) Forbud mod Cheminovas salg af sprøjtemidler

SF vil forbyde virksomheden at sælge produktet metyl parathion uden for EU.

 

23) Forbud mod at børn under 12 år cykler uden hjelm

SF vil sammen med De Radikale indføre bødestraf, hvis forbuddet overtrædes.


Komentar : fornuftigt

 

24) Forbud mod bankernes SDO-lån

SF mener, disse lån er for risikable.

 

25) Forbud mod meningsmålinger på valgdagen

SF mener, at offentliggørelsen af målinger og exit-poll samme dag, folk skal stemme kan påvirke valgets udfalg.

 

26) S vil pålægge vil pålægge børnehave og vuggestuer at købe økologisk når de køber ind.

 

27) SF kræver, at der ved lov skal være 40% kvinder i selvskabers bestyrelser.

 

28) S vil forhøje afgifter på sodavand, sukker mættet fedt og chokolade.

 

29) S mener at en pakke smøger skal koste 43 kr SF siger 50 kr.


Komentar : Heil Hitler !!!!

 

30) S og SF er enige om at indføre kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje.

 

31) S og SF vil også indføre et trængselsgebyr i hovedstaden.

 

32) Kørselsafgifter på lastbiltrafik er S og SF også enige om.

 

33) S og SF vil lægge klimaafgift på 75 kr pr. flybillet.

 

34) Folkeskoler og efterskoler skal værre 100% røgfri områder.

 

35) SF kræver at malkekør skal på græs mindst 150 dage om året.

 

36) Forbud mod erotisk manga.

 

37) Forbud mod at surfe terrorsider.


Komentar : Dream on : i så fald går man bare ind via proxy

 

38) Forbud mod salg af umærket kød med kødklister


39) Forbud mod kødklister


40) Forbud mod overdreven brug af antibiotika til svin


Komentar : det er en go ide vi skal som udgangspunkt bestræbe os på at være så gode imod dyrene som muligt ...


41) Strengere straffe til udenlandske chauffører


Komentar : ???


 42) Forbud mod umærkede fødevarer fra israelske bosættelser


43) Påbud om, at fødevarepriser skal følge råvarepriser


44) Forbud mod uautoriserede tatovører


45) Påbud om sikkerhedsuddannelser i byggebranchen


46) Ligestillingspåbud


47) Stramninger på trafikstraffe omkring skoler


48) Forbud mod at være mere end 28 i gymnasieklasser


Komentar : det er en go ide 


49) Forbud mod brændemærkning af heste


Komentar : det er en go ide vi skal som udgangspunkt bestræbe os på at være så gode imod dyrene som muligt ...


50) Forbud mod bankers investeringer i klyngevåben


51) Forbud mod markedsføring af uddannelser


52) Forbud mod, at gymnasielever tvinges til at købe computere


53) Forbud mod at overtræde arbejdsmiljøloven i Folkeskolen


54) Forbud mod lukkedage


Komentar : ???


55) Forbud mod eksport af fisk med dioxin

 


Og Bonusforbud:
56) Forbud mod overmaling af nummerplader

 

* Jeg beklager, at ikke alle punkter på denne liste kvalificerer som forbud i ordets strengeste forstand. Jeg beklager også eventuelle overlap.
                                                              adolf eichmann
                                                                    Adolf Eichmann